Author: isistipsoi

מערכת אמינה של פרסי עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – הפוך עובדים עבודה טובה עם הכנסה טובה, ולתת ללקוחותינו לתת לשירותים נכס טוב יותר בלעדית. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שתשלום הדיור הוא בדיוק בעלויות הדגם. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.