Author: hisvingvenra

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על צו העובד, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן הוא על חשבון העובד. העלות המשוערת של השכרת יום בבית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי באילת – צור את העבודה הטובה ביותר עם רווחים כבדי משקל, ולספק לגברים עשירים את שירותיו של נכס טוב יותר בלעדית. באופן בלעדי גישה זו מספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.